Nasze działania

 • 17.11.2016r. – Spotkanie w SP1 w gronie: przedstawiciele Urzędu Miasta Gdańsk,  radni Miasta Gdańsk, przedstawiciel LWSM „Morena” oraz przedstawiciel ZDiZ
 • 14.01.2016r. – Spotkanie z Naszymi Radnymi (Panią Beatą Jankowiak, Panem Piotrem Borawskim, Panem Piotrem Dzikiem, Panem Piotrem Gierszewskim), przedstawicielem Rady Dzielnicy (Panem Florianem Wojciechowskim) oraz Panem Aleksandrem Nowaczkiem z LWSM Morena – na terenie szkoły
 • 11.01.2016r. – Spotkanie z Panem Danielem Tutlewskim z UM – na terenie szkoły
 • 07.01.2016r. – Spotkanie z Panią Dyrektor Edytą Damszel-Turek – Biuro Rozwoju Gdańska
 • 07.01.2016r. – Spotkanie z Panem Dyrektorem Marcinem Dawidowskim – Wydział Programów Rozwojowych
 • 30.12.2015r. – Złożenie wniosku
  Wniosek otrzymali: Prezydent Paweł Adamowicz, Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek, Zastępca Prezydenta Andrzej Bojanowski, Zastępca Prezydenta Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Wiesław Bielawski, Zastępca Prezydenta Piotr Kowalczuk, Radna M. Gdańska Beata Jankowiak, Radny M. Gdańska Piotr Borawski, Radny M. Gdańska Piotr Dzik, Radny M. Gdańska Piotr Gierszewski, Radny M. Gdańska Jerzy Milewski oraz Rada Dzielnicy Piecki-Migowo, LWSM Morena.
 • Przygotowanie wniosku dotyczącego zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ul. Piecewską a SP1
 • Stały kontakt i korespondencja z ZDiZ w Gdańsku
 • Stała kontakt i korespondencja z LWSM Morena
 • Stały kontakt i korespondencja z UM w Gdańsku
 • Spotkania i konsultacje z Panią Dyrektor Elżbietą-Anną Mionskowską
 • Spotkania i konsultacje w trakcie zebrań RR